Suunnittelu

Pihasuunnittelu alkaa lähtötietojen kartoittamisella, johon tarvitaan asemapiirros tai muu pohjapiirros, josta näkyy rakennusten paikat, korkeuskäyrät ja tontin kulmakorot sekä mahdolliset maanalaiset rakenteet, putket ja viemäröinti. Rakennuksista piirustukset, joissa pohja- ja kulmakorot sekä julkisivupiirrokset, jos rakennukset eivät ole vielä tontilla. Voitte kysyä suunnittelutarjoustamme lähettämällä meille lähtötiedot. Tarjouksen toteutussuunnitelmasta teemme aina tonttikatselmukseen perustuen.

greener-lehtiLuonnos-suunnitelma

2D tasoinen kuva

Karkea hahmottelu ideasta ja suunnitelmakohteen toiminnoista

  • Pihan yleisilme/ muotokieli ja tilan jakaminen
  • Pihan toiminnot, kuten kulkualueet, oleskelu, hyötypiha jne.
  • Rakenteet kuten kiveykset, muurit ja piharakennukset
  • Kasvillisuusalueet jaoteltuina: nurmiala, perenna-/kukkaryhmät, pensaat, korkeat pensaat, pienet puut, suuret puut

Luonnossuunnitelmaa voimme käyttää pohjana omalla toteutuksellamme pienempien kohteiden rakentamisessa.

greener-lehtiToteutus-suunnitelma

Luonnoksesta tarkennettu, 2D -tasoinen mittatarkka suunnitelma

Laaditaan asiakkaan kanssa läpikäydyn ja hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta.

  • Hulevesien ohjaus, eli pintavesien ohjaus tontilla
  • Detaljikuvat
  • Luettelo materiaaleista (mitat, värit, määrät)
  • Tarkka kasviluettelo (taimikoot, määrät)
  • Työselostus ja hoitotyöselitys erikseen toimitettuina.

Pihan toteutussuunnitelman pohjalta urakkalaskenta on helppoa ja tarjous saadaan mahdollisimman tarkaksi.